• ThetaHealing

    Dzieci Przyszłości

    TU największa odpowiedzialność leży po stronie rodziców, bo to oni mają największy wpływ na to, co dociera umysłu ich dziecka. NIEPORUSZONY JEST TU TEMAT STRESU, który ma bardzo duży wpływ na płód i dziecko po narodzeniu-on to, bowiem ten stres zmienia geny i doprowadza do zaburzeń mózgu. DZIECI z ADHD, z autyzmem – reagują wyjątkowo dobrze na uzdrowienie. Tu dziecko ma się czuć, że jest kochane – to przełamie barierę komunikacyjną. PODOBNIE dzieci z porażeniem mózgowym – rodzice nie powinni zakładać, że dziecko jest niepełnosprawne, że jest nieuleczalne. DZIECI, które to słyszą będą takie całe życie – pozostają na poziomie choroby – PODOBNIE JEST z syndromem Downa i z nowotworami.

  • ThetaHealing

    Kreowanie myśli wpływa na Twoje zdrowie

    W fizyce kwantowej akt obserwacji ma wpływ na wyniki. Każda myśl, którą myślisz, zaczyna się w psychice, potem wraca w postaci fizycznej manifestacji. Czy to w postaci osoby, rzeczy, warunków życia czy okoliczności. Dlatego też, jakie wybierasz myśli, takie wybierasz zdrowie i życie. Aktywacja dna – aktywacja chromosomów młodości i witalności jest prezentem otwierającym nasze intuicyjne talenty. Jeśli wystarczająca ilość ludzi będzie posiadać aktywację – to cała ziemska świadomość podwyższy swoje wibracje. AKTYWACJA DNA pozwala nam przetrwać skażenie środowiska AKTYWACJA DNA otworzy nasze intuicyjne talenty. DO DEFEKTU FIZYCZNEGO DNA PRZYCZYNIAJĄ się – defekt fizyczny spowodowany zanieczyszczeniami w kodzie genetycznym matki lub ojca narkotyki, kokaina, alkohol, metale ciężkie środki chemiczne w…